Diensten

Diensten van Fysio Compleet Almelo

De diensten van Fysio Compleet Almelo bestaan onder andere uit algemene fysiotherapie, maar daarnaast kunt u ook bij Fysio Compleet Almelo terecht voor specialistische therapie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geriatrie-fysiotherapie en therapie bij claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd.

Fysiotherapie

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en (leefstijl) advisering, maar ook op preventief vlak kan de algemeen fysiotherapeut veel betekenen. De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen, die pijnklachten ervaren of die andere vormen van lichamelijke ongemakken ondervinden.

De algemeen therapeut zal bij het opstellen van het behandelplan samen met de patiënt kijken naar de individuele wensen, de lichamelijke situatie en de mogelijkheden. Vervolgens zal samen met de patiënt beleid worden bepaald om te komen tot een zo goed mogelijk eindresultaat.

Bron (2018):
www.defysiotherapeut.com

Geriatrie Fysiotherapie

Gaat het bewegen lastiger?
Heeft u het idee dat dagelijkse activiteiten niet meer zo makkelijk gaan als voorheen? Lijkt het of u niet meer zo stevig op uw benen staat of heeft u het gevoel sneller vermoeid te zijn na inspanning? Door (beginnende) ouderdomsverschijnselen en/of ziekte is een klachtenvrij lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. De specialist in de ouder wordende mens is er voor u en biedt ondersteuning bij het herwinnen van uw zelfstandigheid en mobiliteit.

Therapie, advies, ondersteuning
De geriatrie fysiotherapeut heeft kennis van diverse ziektebeelden, al dan niet gerelateerd aan (beginnende) ouderdom. Daarnaast heeft de geriatrie fysiotherapeut een groot netwerk, wat maakt dat voor u altijd een passende behandeling te vinden is. Ook kan de geriatrie fysiotherapeut ondersteuning bieden als het gaat om contact met huisarts, ziekenhuis of andere zorgverlenende instanties.

Hoe komt u in contact met de geriatrie fysiotherapeut?
U kunt Fysio Compleet Almelo rechtstreeks benaderen. U hoeft niet eerst bij uw huisarts langs te gaan voor een verwijzing. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u zien of (en hoe) u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Etalagebenen

Etalagebenen wordt in medische termen ook wel symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens) genoemd. Door slagaderverkalking ontstaat er vernauwing in de bloedvaten. De vernauwde slagaders in de benen voeren te weinig zuurstofrijk bloed aan voor de spieren die worden gebruikt bij het lopen. Hierdoor kunnen pijnklachten en/of krampgevoelens in de benen ontstaan die weer wegtrekken tijdens rust.

Claudicatio Intermittens kent vier stadia met verergering van de klachten per stadia. Hoe eerder wordt begonnen met behandelen van de klachten, hoe meer gemak wordt ervaren na het doorlopen van de trainingsperiode. Fysio Compleet Almelo is specialistisch geschoold in het adequaat kunnen begeleiden en behandelen van patiënten met etalagebenen.

Fysio Compleet Almelo is aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet beschikt over een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Daarnaast streeft ClaudicatioNet naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Vergoeding

In het jaar 2019 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen) die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie gedurende de periode van 1 jaar vergoed.

De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico. Ook in 2019 bedraagt het eigen risico €385,- (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging). Dus de eerste €385,- die aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd), zijn voor rekening van de patiënt.

Indien de 37 behandelingen uit de basisverzekering gebruikt zijn en het traject gesuperviseerde looptherapie is nog niet afgesloten, dan kan men gebruik maken van de aanvullende verzekering mits deze is afgesloten.

Bronnen (2019):
www.etalagebenen.nl
www.claudicationet.nl