Mail ons

Algemene voorwaarden

Bij een boeking bij Fysio Compleet Almelo gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

• Fysio Compleet Almelo biedt hoogwaardige behandelingen in een open, huiselijke sfeer. Wij hanteren de gebruikelijke normen en waarden en wij verwachten dat u dat ook doet. Wederzijds respect en een vriendelijke vorm van communicatie is wat ons betreft erg belangrijk. Kunt u zich niet conformeren aan bovenstaande, dan mogen medewerkers u weigeren bij entree of u (laten) verwijderen uit het pand.

• Alle gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden indien u verhinderd bent. Een nieuwe afspraak wordt in overleg met Fysio Compleet Almelo gemaakt.

• Indien niet tijdig geannuleerd wordt of u bent niet verschenen op de door u gereserveerde tijd, dan zal Fysio Compleet Almelo het bedrag van de behandeling in rekening brengen. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven en er vinden geen terugbetalingen plaats.

• Wanneer u onder behandeling bent bij Fysio Compleet Almelo, gaat u akkoord met onze betalingsvoorwaarden. Deze omvatten:

1) De behandeling dient normaliter direct na de afname te worden voldaan middels bankoverschrijving, pin of tikkie;
2) Volgt een factuur per post, dan dient deze binnen 2 weken volledig te worden voldaan;
3) Voor een 1e herinnering worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voor een 2e herinnering 45 euro. Nog niet betaald en bent u niet bereid een betalingsregeling te treffen met ons, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld.
4) De factuur wordt éénmalig gratis verstrekt;
5) Later een factuur ontvangen kost 12,50 euro administratiekosten per verstrekte factuur (digitaal of papier);
6) Kan een betaling alleen contant worden voldaan, dan is dit alleen na overleg met (en goedkeuring van) uw therapeut mogelijk waarbij het totale bedrag in één keer
gepast wordt voldaan.

• Wij werken graag op tijd. Komt u te laat voor de gereserveerde behandeling, dan gaat dit ten koste van uw gereserveerde behandeling waardoor uitloop zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

• Wij heten u graag welkom bij Fysio Compleet Almelo. Het betreden van ons pand is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (lichamelijk) letsel/ongevallen als ook voor vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).

• Parkeren van uw vervoermiddel is op geheel eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (materiële) schade.

• Fysio Compleet Almelo is slechts aansprakelijk voor de gevolgen, voortvloeiend uit het verkeerd handelen door medewerkers van Fysio Compleet Almelo . De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Fysio Compleet Almelo dekking biedt.

• Indien u denkt dat medisch relevante (achtergrond)informatie belangrijk is, gekoppeld aan de behandeling, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken aan het aanwezige personeel. Twijfelt u of u door Fysio Compleet Almelo behandeld zou kunnen worden, neem dan eerst contact op met uw behandelend (huis)arts om uw gezondheidstoestand te bespreken.

• Fysio Compleet Almelo hecht grote waarde aan hygiëne en draagt zorg voor een schone (behandel)omgeving. Indien door een medewerker wordt getwijfeld over uw persoonlijke hygiëne, dan kan het voorkomen dat u niet wordt toegelaten tot de behandelruimte(s) van Fysio Compleet Almelo. In overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.

• Voor het behandelen van een minderjarige, zal altijd toestemming moeten worden gegeven door een ouder alvorens de behandeling kan worden gestart.

• Fysio Compleet Almelo zal zorgdragen voor geheimhouding van de gegevens van haar klanten.

• Verwerking van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).