Mail ons

Algemene voorwaarden

Bij een boeking bij Fysio Compleet Almelo gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

• Fysio Compleet Almelo biedt hoogwaardige behandelingen in een open, huiselijke sfeer. Wij hanteren de gebruikelijke normen en waarden en wij verwachten dat u dat ook doet. Wederzijds respect en een vriendelijke vorm van communicatie is wat ons betreft erg belangrijk. Kunt u zich niet conformeren aan bovenstaande, dan mogen medewerkers u weigeren bij entree of u (laten) verwijderen uit het pand.

• Alle gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden indien u verhinderd bent. Een nieuwe afspraak wordt in overleg met Fysio Compleet Almelo gemaakt.

• Indien niet tijdig geannuleerd wordt of u bent niet verschenen op de door u gereserveerde tijd, dan zal Fysio Compleet Almelo het bedrag van de behandeling in rekening brengen. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven en er vinden geen terugbetalingen plaats.

• Wanneer u onder behandeling bent bij Fysio Compleet Almelo, gaat u akkoord met onze betalingsvoorwaarden. Deze omvatten:

1) De behandeling dient normaliter direct na de afname te worden voldaan middels bankoverschrijving, pin of tikkie;
2) Volgt een factuur per post, dan dient deze binnen 2 weken volledig te worden voldaan;
3) Voor een 1e herinnering worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voor een 2e herinnering 45 euro. Nog niet betaald en bent u niet bereid een betalingsregeling te treffen met ons, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld.
4) De factuur wordt éénmalig gratis verstrekt;
5) Later een factuur ontvangen kost 12,50 euro administratiekosten per verstrekte factuur (digitaal of papier);
6) Kan een betaling alleen contant worden voldaan, dan is dit alleen na overleg met (en goedkeuring van) uw therapeut mogelijk waarbij het totale bedrag in één keer
gepast wordt voldaan.

• Wij werken graag op tijd. Komt u te laat voor de gereserveerde behandeling, dan gaat dit ten koste van uw gereserveerde behandeling waardoor uitloop zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

• Wij heten u graag welkom bij Fysio Compleet Almelo. Het betreden van ons pand is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (lichamelijk) letsel/ongevallen als ook voor vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).

• Parkeren van uw vervoermiddel is op geheel eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (materiële) schade.

• Fysio Compleet Almelo is slechts aansprakelijk voor de gevolgen, voortvloeiend uit het verkeerd handelen door medewerkers van Fysio Compleet Almelo . De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Fysio Compleet Almelo dekking biedt.

• Indien u denkt dat medisch relevante (achtergrond)informatie belangrijk is, gekoppeld aan de behandeling, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken aan het aanwezige personeel. Twijfelt u of u door Fysio Compleet Almelo behandeld zou kunnen worden, neem dan eerst contact op met uw behandelend (huis)arts om uw gezondheidstoestand te bespreken.

• Fysio Compleet Almelo hecht grote waarde aan hygiëne en draagt zorg voor een schone (behandel)omgeving. Indien door een medewerker wordt getwijfeld over uw persoonlijke hygiëne, dan kan het voorkomen dat u niet wordt toegelaten tot de behandelruimte(s) van Fysio Compleet Almelo. In overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.

• Voor het behandelen van een minderjarige, zal altijd toestemming moeten worden gegeven door een ouder alvorens de behandeling kan worden gestart.

• Fysio Compleet Almelo zal zorgdragen voor geheimhouding van de gegevens van haar klanten.

• Verwerking van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

• Wij willen u informeren dat Fysio Compleet Almelo het recht behoudt om twee keer per jaar, in de eerste en zevende maand, eenzijdig tarieven aan te passen. Houd er rekening mee dat hierover geen afzonderlijke melding wordt verstrekt.

• Wij willen u op de hoogte stellen dat Fysio Compleet Almelo niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele overschrijdingen van verzekeringspakketten. Kosten die hieruit voortvloeien, zijn altijd voor rekening van de klant. Het is belangrijk te benadrukken dat de behandelend therapeut niet verplicht is om hierover te informeren.

Wij waarderen uw begrip voor deze kwestie en staan altijd tot uw beschikking voor verdere vragen of verduidelijking.